Trang chủ / Tin Tức / Sự kiện
SATTE – SOUTH ASIA’S  TRAVEL & TOURISM EXCHANGE

SATTE – SOUTH ASIA’S TRAVEL & TOURISM EXCHANGE

17/01/2023

SATTE là hội chợ du lịch và lữ hành lớn nhất trong khu vực Nam Á, lần thứ 30 được tổ chức bởi Bộ Du lịch Ấn Độ, Uỷ ban Du lịch Quốc gia, các Hiệp hội và cộng